Od stycznia 2017 roku wycinka drzew i krzewów według nowych zasad

Reguluje ją zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach

drzewa_krzewy.jpeg
Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Znosi ona wymóg uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane w celu:

- niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

W przypadkach osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wspólnot mieszkaniowych i osób prawnych wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa, którego obwód pnia liczony na wysokości 130 cm przekracza:

- 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, oraz na usunięcie krzewów rosnących w skupisku o powierzchni powyżej 25 m2.

Nowe przepisy umożliwią też gminom określanie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Nie będą one mogły przekroczyć 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów. Rada gminy będzie mogła m.in. określać, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wysokość stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżać maksymalną wysokość tych stawek.

Pobierz: PDFUstawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.pdf (235,99KB)

Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Gminy Cisek, pok. nr 28, tel. 77 487-11-59.

Odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na najczęściej zadawane pytania w powyższym temacie znajdziesz TUTAJ

Przewiń do góry