Bezrobotni wykonują prace społeczno użyteczne

na terenie Gminy Cisek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Urzędem Gminy.

W ramach umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Kędzierzynie-Koźlu a Urzędem Gminy Cisek, od 1 marca 2006 roku na terenie Gminy Cisek prowadzone są roboty społeczno – użyteczne, wykonywane przez 5-cio osobową grupę pracowników. Osoby zatrudnione w ramach tych prac są mieszkańcami Gminy Cisek, korzystają z gminnej pomocy społecznej i zarejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy. Zobowiązane są one do świadczenia prac społeczno-użytecznych na rzecz Gminy przez cały kwartał w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Po upływie tego okresu skład osobowy grupy roboczej jest zmieniany.

Grupa pracowników wykonała między innymi:

  1. w marcu: wycinkę i karczowanie krzewów wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz w centrum wsi na terenie sołectwa Roszowice. Wykonano również prace porządkowe na strychu Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu.
  2. w kwietniu: karczowanie krzaków wzdłuż drogi Lipowina – Przewóz, sprzątanie worków po z terenu Gminy po powodzi, mycie, czyszczenie, suszenie i układanie w magazynie. Od 25 kwietnia dwoje osób rozpoczęło prace porządkowe przy stadionie LKS „Victoria” w Cisku.
  3. w maju: 3 osoby wykonywały prace ziemne i porządkowe przy stadionie LKS „Victoria” w Cisku. 2 osoby prowadziły prace porządkowe przy Ośrodku Zdrowia w Łanach, w Gminnym Przedszkolu w Łanach oraz Domu Spotkań w Dzielnicy. Wykarczowano także krzaki w Stablowie przy ul. Byczynickiej.
  4. od czerwca prowadzone są dalsze prace budowlano-porządkowe na stadionie LKS „Victoria” Cisek. Przewidziano również wykonanie robót malarskich przy wejściu do remontowanego Domu Spotkań w Steblowie (była szkoła) oraz remont ogrodzenia przy budynku komunalnym. Prowadzone będą również prace przy karczowaniu krzaków (tarniny) przy drogach gminnych.

Propozycje dalszych prac społeczno-użytecznych do wykonania na terenie Gminy Cisek mogą zgłaszać sołtysi wsi do Urzędu Gminy Cisek osobiście lub telefonicznie pod nr 077 487-11-72.

 

Przewiń do góry