PTASIA GRYPA! Wysoce zjadliwa grypa ptaków!!!

Ogniska ptasiej grypy w Polsce!
Służby apelują do hodowców

ptasia_grypa.png
Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem
   lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
   w których utrzymywany jest drób.

Hodowco!!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu).

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu.
Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

Prewencja!
Plakatowanie w miejscach dostępnych dla rolników wiadomości na temat grypy oraz informacji, że obowiązuje rozporządzanie ministra rolnictwa o zamknięciu, odizolowaniu drobiu od świata zewnętrznego, nie dopuszczeniu go do zbiorników wodnych i innych miejsc, gdzie żerują dzikie ptaki, skąd wirus może trafiać do stad.

Rolnicy, którzy nie dostosują się do zasad, w przypadku konieczności wybicia stada, nie otrzymają odszkodowań, a za niestosowanie obowiązujących przepisów są przewidziane także administracyjne kary finansowe.

Pobierz:
PDFApel do hodowców drobiu.pdf (754,15KB)
PDFRozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016 roku.pdf (239,62KB)
PDF2017_Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu.pdf (269,66KB)

Informacja dla hodowców drobiu.jpeg

Przewiń do góry