Rada Gminy Cisek uchwaliła budżet gminy na 2017 rok

15 radnych zagłosowało za przyjęciem budżetu gminy na 2017 rok

rg_cisek_jpeg.jpeg
19 grudnia 2016 roku odbyła się XXII sesja Rady Gminy Cisek, której głównym tematem było uchwalenie budżetu Gminy Cisek na 2017 rok.
W pierwszej części obrad Rada Gminy wysłuchała sprawozdania Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz informacji i komunikatów Przewodniczącej Rady Gminy. Potem przystąpiono do procedury związanej z uchwaleniem budżetu Gminy Cisek na rok 2016. Przewodnicząca Rady przedstawiła uchwały RIO Opole w opiniujące pozytywnie projekt przyszłorocznego budżetu gminy. Rada wysłuchała opinii Komisji na temat projektu budżetu a dyskusji na ten temat nie podjęła. Potem przystąpiono do uchwalenia budżetu na 2017 roku, który radni przyjęli jednogłośnie. Rada przyjęła również Wieloletnią Prognozę Finansową. Uchwały oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce FINANSE --> Budżet Gminy Cisek --> Budżet Gminy Cisek na 2017 rok.

Później Rada wysłuchała zapytań radnych na które odpowiadał Wójt Gminy. Po wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXII sesji i zaprosiła wszystkich na uroczystą część sesji w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku.

Uchwały przyjęte przez Radę Gminy publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce PRAWO --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku.

Przewiń do góry