Przetarg nieograniczony na remont dróg we wsiach Roszowickim Lesie i Roszowicach

ogłosił Wójt Gminy Cisek.

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na remont dróg we wsiach Roszowicki Las i Roszowice. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Cisek do dnia 17 lipca 2006r., a roboty mają być wykonane w terminie do 30 września 2006r.

Szczegółowe informacje zamieszczono w Ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym, które dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej w Dziale OGŁOSZENIA -> Przetargi i zamówienia.

Przewiń do góry