13 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim

Plakat 13 Dni Kultury.png
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim wraz z partnerami organizuje po raz trzynasty Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim.
Od 1 października do 20 listopada 2016 r. zapraszamy m.in. na koncerty, wykłady, spotkania autorskie, wystawy i warsztaty.

Niezwykłym programem z obszaru muzyki, literatury oraz sztuki pragniemy pokazać, że Niemieckie Dziedzictwo Kulturowe jest ważnym i wartościowym elementem kultury regionalnej w skarbnicy kultur na Śląsku Opolskim. 

1.10.2016, 14.00
Sprachworkshop aus Anlass des Europäischen Tages der Sprachen / Warsztat językowy z okazji Europejskiego Dnia Języków
Konferenzsaal der SKGD / Sala Konferencyjna TSKN, ul. Konopnickiej 6, Oppeln / Opole
Anmeldung / Zgłoszenia: biuro@bjdm.eu, Tel. 774416205
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

1.10.2016, 19.00
Garagenkonzert der Band / Koncert garażowy zespołu – Schlesien Gebiet
Garage der SKGD / Garaż TSKN, ul. Konopnickiej 6, Oppeln / Opole
Eintritt frei / Wstęp wolny
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

3.10.2016, 10.00
Literarischer Workshop „Meine erste Reise nach München” / Warsztat literacko-językowy „Moja pierwsza podróż do Monachium”
ÖWB Oppeln – Österreich-Bibliothek / WBP Opole – Biblioteka Austriacka, pl. Piłsudskiego 5
Anmeldung / Zgłoszenia Tel. 77 47 47 085

4.10.2016, 14.00
Eröffnung der Ausstellung „Mauga Houba-Hausherr – Trümmerland“ / Otwarcie wystawy „ Mauga Houba-Hausherr – Zgliszcza”
Museum des Schlesischen Aufstands / Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28, Sankt Annaberg / Góra Św. Anny
Bis zum / do 30.11.2016
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

5.10.2016, 11.00
Workshop mit dem Buch „Pampa Blues” / Warsztat z książką „Pampa Blues” von Rolf Lappert (Małgorzata Kupis-Wielgus) ÖWB Oppeln – Österreich-Bibliothek / WBP Opole – Biblioteka Austriacka, pl. Piłsudskiego 5
Anmeldung / Zgłoszenia Tel. 77 47 47 085

5.10.2016, 13.00
Eröffnung der Ausstellung „Von allem Anfang an – Ausstellung aktueller deutschsprachiger Kinder- und Jugendliteratur“ / Otwarcie wystawy „Na dobry początek – przegląd najnowszych niemieckich książek dla dzieci i młodzieży”
In Zusammenarbeit mit / We współpracy z Goethe-Institut Krakau
ÖWB Oppeln / WBP Opole, ul. Piastowska 18
Wstęp wolny w godz. 9.00-20.00 / Eintritt frei. Bis zum / do 15.11.2016

5.10.2016, 16.00
Vortrag „Entwicklung durch Bildung. Lehrerseminare in Oberschlesien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts” / Wykład „Rozwój poprzez kształcenie. Seminaria nauczycielskie na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX wieku”. Referent: Ks. dr Piotr Tarliński
J. von Eichendorff Zentralbibliothek in Oppeln / Centralna Biblioteka im. J. v. Eichendorffa w Opolu, ul. Szpitalna 7a
Eintritt frei / Wstęp wolny

7.10.2016, 19.00
Eröffnungskonzert der 13. Deutschen Kulturtage im Oppelner Schlesien / Koncert inauguracyjny 13 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim
Oppelner Philharmoniker / Filharmonicy Opolscy
Zbigniew Graca – Dirigent / dyrygent
Lennard Czakaj – Trompete / trąbka
Richard Wagner Ouvertüre „Die Meistersinger von Nürnberg“ / Uwertura do opery „Śpiewacy norymberscy”
Siegfried Kurz – Konzert für Trompete / Koncert na trąbkę op. 23
Ludwig van Beethoven – VIII Symfonia F-dur
Oppelner Philharmonie / Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, ul. Krakowska 24, Opole
Tickets / Bilety : Kasa Filharmonii Opolskiej

9.10.2016, 16.00
Kreisfestival der Deutschen Kultur in Kandrzin-Cosel / Powiatowy Festiwal Kultury Niemieckiej w Kędzierzynie-Koźlu
Gemeinde Sport- und Freizeitszentrum / Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 20, 47-260 Sakrau / Zakrzów
Eintritt frei / Wstęp wolny
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

12.10.2016, 16.00
Ein Beitrag der zeitgenössischen schlesischen Autorinnen und Autoren zur Herausbildung kultureller Identität / Wkład współczesnych śląskich autorek i autorów w kształtowanie tożsamości kulturowej. Referentin: Dr. Gabriela Jelitto-Piechulik
J. von Eichendorff Zentralbibliothek in Oppeln / Centralna Biblioteka im. J. v. Eichendorffa w Opolu, ul. Szpitalna 7a
Eintritt frei / Wstęp wolny

15.10.2016, 17.00
Oktoberfest
Sport- und Eventhalle in Krappitz / Hala Widowiskowo-Sportowa im. W. Piechoty w Krapkowicach, ul. Jana Kilińskiego 1A
Eintritt frei / Wstęp wolny

16.10.2016, 15.00
Kulturgruppenshow
Sport- und Eventhalle in Krappitz / Hala Widowiskowo-Sportowa im. W. Piechoty w Krapkowicach, ul. Jana Kilińskiego 1A
Eintritt frei / Wstęp wolny
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

18.10.2016, 12.00
Vortrag „25 Jahre des deutsch-polnischen Vertrages über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit“ / Wykład „25 lat polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie” – Dr. Stephan Kaiser (Oberschlesiches Landesmuseum in / Muzeum Górnośląskie w Ratingen).
Tłumaczony na j. polski
ÖWB Oppeln / WBP Opole, ul. Piastowska 20
Eintritt frei / Wstęp wolny

19.10.2016, 16.00
Autorenlesung mit Matthias Nawrat / Spotkanie autorskie
J. von Eichendorff Zentralbibliothek in Oppeln / Centralna Biblioteka im. J. v. Eichendorffa w Opolu, ul. Szpitalna 7a
Eintritt frei / Wstęp wolny

22.10.2016, 16.00
Theatervorführung / Przedstawienie teatralne Janosch „Komm, wir finden einen Schatz“ / „Idziemy po skarb”
Oppelner Puppentheater / Opolski Teatr Lalki i Aktora
im. A. Smolki, ul. Kośnego 2a, Oppeln / Opole
Nur mit Einladung / Na zaproszenie

23.10.2016, 18.00
Konzert „Das verschollene Archiv“ / Koncert „Zaginione Archiwum“
Zenori Art Studio, ul. Waryńskiego 36, Roswadze / Rozwadza
Eintritt frei / Wstęp wolny
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

24.10.2016, 18.00
Konzert der Band/ Koncert zespołu – Chwila nieuwagi
Pub Opole Główne, ul. Krakowska 48, Oppeln / Opole
Eintritt frei / Wstęp wolny
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

25.10.2016, 17.00
Präsentation der Publikation „In der Sprache des Herzens” / Prezentacja publikacji „W języku serca”
J. von Eichendorff Zentralbibliothek in Oppeln / Centralna Biblioteka im. J. v. Eichendorffa w Opolu, ul. Szpitalna 7a
Eintritt frei / Wstęp wolny
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

26.10.2016, 10.00
Eröffnung des 21. Schlesienseminars „Gespräche über Europa“ –
„Migrationen in Europa – heute und morgen“ / Inauguracja XXI Seminarium Śląskiego „Rozmowy o Europie” – „Migracje w Europie wczoraj i dziś”
Schloß in Gross Stein / Zamek w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1B
Anmeldung und Zahlung / Zgłoszenia i opłaty Tel. 77 402 51 05, patrycja.wiencek@haus.pl
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

26.10.2016, 18.00
Treffen mit Zeitzeugen z.Th. „1945 – der Weg ins Ungewisse” / Spotkanie ze Świadkami Historii pt. „1945 – droga w nieznane”
Vernissage „Der Weg ins Ungewisse. Vertreibung aus und nach Schlesien 1945-1947“ / Wernisaż pt.: „Droga w nieznane. Wypędzenia z i na Śląsk 1945-1947”
Gross Stein / Kamień Śląski, ul. Parkowa 1B
Eintritt frei / Wstęp wolny
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

28-30.10.2016
Vocalworkshops / Warsztaty wokalne SUPERSTAR
Kulturhaus in Deschowitz / Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach, ul. Powstańców Śląskich 7
Anmeldung / Zgłoszenia Tel. 77 4021076
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

30.10.2016, 16.00
Finalkonzert der Vocalworkshops / Koncert finałowy warsztatów wokalnych SUPERSTAR
Mit / z Katie & Me Meet Marlene
Kulturhaus in Deschowitz / Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach, ul. Powstańców Śląskich 7
Eintritt frei / Wstęp wolny
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

4.11.2016, 16.00
Autorenlesung mit Bernhard Spring / Spotkanie autorskie
Jaśminum, ul. Piastowska 19A, Oppeln / Opole
Eintritt frei / Wstęp wolny

4.11.2016, 19.00
Konzert „Sprache der Liebe – die schönsten deutschen und italienischen Lieder“ / Koncert „Język miłości – najpiękniejsze niemieckie i włoskie melodie“
Piotr Lempa – bas
Joanna Dobrakowska – Mezzosopran
Diözesanmuseum in Oppeln / Muzeum Diecezjalne w Opolu, ul. Kardynała Kominka 1a
Eintritt frei / Wstęp wolny

9.11.2016, 10.00
Literarischer Workshop „Meine erste Reise nach Berlin” / Warsztat literacko-językowy „Moja pierwsza podróż do Berlina” ÖWB Oppeln – Österreich-Bibliothek / WBP Opole – Biblioteka Austriacka, pl. Piłsudskiego 5
Anmeldung / Zgłoszenia Tel. 77 47 47 085

10.11.2016, 10.00
Vortrag „St. Martin in Deutschland” / Wykład „St. Martin w Niemczech”
ÖWB Oppeln – Österreich-Bibliothek / WBP Opole – Biblioteka Austriacka, pl. Piłsudskiego 5
Anmeldung / Zgłoszenia Tel. 77 47 47 085

14.11. – 20.11.2016
Deutsche Filmwoche 2016 / Tydzień Filmu Niemieckiego 2016
NCPP / Kino Meduza, Oppeln / Opole
Eintritt frei / Wstęp wolny
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

16.11.2016, 17.00
Debatte „Die Deutsche Minderheit in Polen und die polnische Gesellschaft in Deutschland im Lichte des Vertrages über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit“ / Debata „Mniejszość niemiecka w Polsce i społeczność polska w Niemczech w świetle Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy”

Debata w ramach cyklu „25 lat Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy jako krok milowy w budowaniu nowego ładu europejskiego po 1989 r. – przyczynek do ogólnopolskiej debaty publicznej”
Museum des Oppelner Schlesiens / Muzeum Śląska Opolskiego,
ul. św. Wojciecha 13, Oppeln / Opole
Eintritt frei / Wstęp wolny
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

19-20.11.2016
25. Festival der Chöre und Gesanggruppen der Deutschen Minderheit in Walzen / XXV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach
Gemeinde Kulturzentrum / Gminny Ośrodek Kultury, ul. Opolska 23A, Walzen / Walce
Eintritt frei / Wstęp wolny
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

8.12.2016, 10.00
Literarischer Workshop „Nussknacker” / Warsztat literacko-językowy „Dziadek do orzechów”
ÖWB Oppeln – Österreich-Bibliothek / WBP Opole – Biblioteka Austriacka, pl. Piłsudskiego 5
Anmeldung / Zgłoszenia Tel. 77 47 47 085

ulotka 13 Dni Kultury.png
ulotka 13 Dni Kultury 2.png

Przewiń do góry