Premier Rady Ministrów powołał osobę pełniącą funkcję Wójta Gminy Cisek

do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

W dniu 21 marca 2006 roku Prezes Rady Ministrów - Pan Kazimierz Marcinkiewicz wyznaczył z dniem 22 marca 2006 roku

Jerzego Groegera

do pełnienia funkcji Wójta Gminy Cisek, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

Pan Jerzy Groeger związany jest z Gminą Cisek od 1985 roku, a od 1994 roku piastuje stanowisko Sekretarza Gminy Cisek. W okresie pełnienia obowiązków Wójta Gminy Cisek nie będzie zajmował stanowiska Sekretarza Gminy Cisek.

Przewiń do góry