Konsultacje projektu współpracy Samorządu Województwa

Konsultacje obywają się w dniach: 14 września 2016 r. – 30 września 2016 r.

Zarząd Województwa Opolskiego serdecznie zaprasza Organizacje Pozarządowe Województwa Opolskiego do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.).

Konsultacje obywają się w dniach: 14 września 2016 r. – 30 września 2016 r. Wnioski i/lub uwagi można składać na formularzu zgłoszeniowym (w załączeniu) poprzez platformę internetową www.ngo.opolskie.pl , drogą elektroniczną na adres: lub drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14,  45-082 Opole.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu. Kontakt jak wyżej.

Drogie Organizacje Pozarządowe to WASZA SZANSA NA WSPÓŁUDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI – zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Pobierz:
DOCuch.2622.2016 ZWO -w spr. konsult. proj.Prog.doc (46,00KB)
PDFzał. 1 do uch.2621.2016 ZWO - proj. Prog na 2017 do konsultacji.pdf (572,16KB)
PDFzał. 2 do uch.2622.2016 ZWO - harmonogram prac.pdf (52,74KB)
DOCzał. 3 do uch.2622.2016 ZWO - formularz uwag.doc (37,50KB)

 

Przewiń do góry