Zgnilec amerykański pszczół wygaszony

Uchylono nakazy i zakazy obowiązujące w gminie Cisek

W związku z wygaszeniem z dniem 22 czerwca 2016 roku ostatniego ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu przekazuje w załączeniu Rozporządzenie nr 1/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. celem podania go do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Rozporządzeniem tym uchyla się zakazy i nakazy obowiązujące w gminie Cisek, a wprowadzone 4 września 2015 roku, w związku ze stwierdzeniem ognisk zgnilca amerykańskiego  pszczół na terenie powiatu. Przestają też obowiązywać pozostałe postanowienia zawarte w rozporządzeniu nr 1/2015, poz. 1940 z dnia 4 wrzesnia 2015 roku.Rozporzadzenie_1_2016.jpeg

Przewiń do góry