Wygasł mandat Wójta Gminy

Alojzy Parys przestał być Wójtem Gminy Cisek.

W dniu 12 stycznia 2005 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie  utrzymał w mocy decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Cisek - Alojzego Parysa.

W związku z tym, że wyrok NSA jest prawomocny i nie ma od niego odwołania, stosownie do art. 27 ust 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta - nastąpiło wygaśnięcie mandatu wójta z dniem wydania przez sąd orzeczenia oddalającego odwołanie.

W związku z powyższym :

  • w ciągu 60 dni od daty wygaśnięcia mandatu zarządza się i przeprowadza wybory przedterminowe,
  • do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, jego funkcję pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Przypomnijmy, że poprzedni Wojewoda Opolski - Elżbieta Rutkowska wydała zarządzenie zastępcze, w którym stwierdziła wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Cisek - Alojzego Parysa. Postawiła mu zarzut, że będąc Wójtem, został w 2002 roku wybrany do Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu, a to jest sprzeczne z ustawą antykorupcyjną, która zakazuje wójtom piastowania takich funkcji. Wojewoda wszczęła postępowanie w sprawie odwołania Wójta dopiero w sierpniu 2004 roku. Rada Gminy Cisek zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który kasację odrzucił.

Przewiń do góry