Pierwsze miejsce Michaeli Zemełka w VI Ogólnokrajowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci

Tegorocznym zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”

14 czerwca 2016 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP miało miejsce podsumowanie VI Ogólnokrajowego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich z cyklu „Bezpiecznie na wsi”. Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, zaś współorganizatorem Państwowa Inspekcja Pracy. Na zaproszenie Prezesa KRUS Jacka Dubińskiego w podsumowaniu uczestniczyło ponad 300 gości, tj. posłowie z Klubu Parlamentarnego PIS i PO, dyrektorzy oddziałów regionalnych Kasy, pracownicy terenowych jednostek KRUS, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz 38 laureatów najlepszych prac wybranych w centralnym etapie konkursu. W konkursie uczniowie uczestniczyli w kategorii klas 0-III i IV-VI.

Celem konkursu było:

  • promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich,
  • poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem: m. in. Związanym ze żniwami, poruszaniem się po drogach publicznych, upadkami osób,
  • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.


Tegorocznym zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje” w formacie A-3, dowolną techniką, nawiązującej do zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w okresie letnich wakacji. Prace na ten temat nadesłało aż 32697 uczniów z 2331 wiejskich szkół podstawowych.

W II grupie wiekowej (klasy 4-6):

I miejsce – Michaela Zemełka z PSP w Łanach, woj. opolskie. Opiekun Dorota Rzytki.
II miejsce – Karolina Łysiak z SP w Starym Goniwilku, woj. mazowieckie
III miejsce – Maciej Białous z ZSS w Krasnymborze, woj. podlaskie.

Ponadto w tej kategorii było 13 wyróżnień i 3 wyróżnienia specjalne.

 

Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, PIP, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, patronów medialnych Konkursu oraz firmy współpracujące. Były to tablety, smartfony, aparaty fotograficzne, ergonomiczne plecaki na kółkach zestawy sportowe, sztalugi i materiały plastyczne. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom, natomiast rodzice laureatów otrzymali roczną prenumeratę „Agro Serwisu”. Dyrektorzy szkół i pedagodzy otrzymali od Prezesa Kasy Jacka Dubińskiego okolicznościowe listy z podziękowaniem za ich zaangażowanie w przygotowanie uczniów do konkursu. Dodatkową atrakcją dla dzieci było zwiedzanie z przewodnikiem gmachu Sejmu oraz udział w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez firmę Bayer, organizowane w ramach projektu BayLab.

Uroczystość transmitowana była „na żywo” z Sejmu w aktualnościach na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Tutaj można znaleźć też obszerną relację z  uroczystości wręczenia nagród.

Przewiń do góry