Wójt Gminy informuje

że został upubliczniony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Cisek informuje, że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cisku ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną oznaczona jako działka nr 265 o pow. 0,0923 ha  położoną w obrębie Kobylice.

Przewiń do góry