Lokalny Punkt Informacyjny zaprasza na spotkanie

dla przedsiębiorców w zakresie inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie obiektów

LPI_KK.png
W związku z ogłoszonym naborem wniosków
w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu
we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki - Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

ZAPRASZAJĄ NA

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie inwestycji w infrastrukturę
i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług w lokalnej społeczności na rzecz osób niesamodzielnych,
w tym działania wspierające integrację rodzin.

Spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach:

- 20 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1 w sali nr 12
https://docs.google.com/forms/d/1aQnkeqiXiNC3rcyWB5H8p3EOz-86HU7cM1xttnqdOfs/viewform?usp=send_form

- 29 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w Głubczycach w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 15.
https://docs.google.com/forms/d/1LxfeYZF3SsOyzEAUxx9OXe_nlmNC76yIRv8qIcZauIo/viewform?usp=send_form

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

Zapraszamy serdecznie!

Przewiń do góry