Absolutorium dla Wójta udzielone jednogłośnie

W dniu 30 maja 2016 roku odbyła się XVI sesja absolutoryjna Rady Gminy.

W dniu 30 maja 2016 roku odbyła się XVI sesja Rady Gminy Cisek. Obecnych na sesji było 14 radnych, jeden nieobecny usprawiedliwiony. Temate obrad było przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium dla Wójta za rok 2015. Wójt dobrze gospodarował publicznymi pieniędzmi. Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu radni, nikt nie zagłosował przeciw. Pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa a także komisja rewizyjna, co potwierdziło, że środki zostały wydane właściwie.

To jedna z najważniejszych uchwał w roku, gdzie Wójt Gminy poddawany jest ocenie całego gremium rady oraz skrupulatnej kontroli zewnętrznej.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok dostępne jest TUTAJ.

Po przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium radni przyjęli jeszcze trzy uchwały: zmiany w budżecie na 2016 rok, zmiany w WPF oraz uchwałę dotyczącą dofinansowania prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Miejscu Odrzańskim.

Uchwały przyjęte przez Radę publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce PRAWO --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku.

Całość obrad Rady Gminy była transmitowana przez Internet. Nagrane trzy części XVI posiedzenia można obejrzeć na stronie Archiwalne sesje Rady Gminy Cisek.

Przewiń do góry