Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025 - PROJEKT DO KONSULTACJI

Zarządzenie, projekt Strategii Rozwoju Gminy oraz formularz konsultacyjny

konsultacje.jpeg
Wójt Gminy Cisek wydał w dniu 11 maja 2016 roku Zarządzenie nr 30/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Cisek na lata 2016-2025. Zarządzenie ma na celu poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Cisek do projektu Strategii w formie przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren całej Gminy Cisek. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Cisek, zamieszkujący na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje oraz organizacje pozarządowe z terenu gminy Cisek.

Konsultacje prowadzone będą w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag za pomocą formularza w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. 
Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się na okres od 17.05.2016 r. do dnia 31.05.2016 r

Zarządzenie oraz projekt Strategii Rozwoju Gminy Cisek na lata 2016 - 2025 oraz formularz konsultacji społecznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Cisek, w zakładce OGŁOSZENIA --> Konkursy i konsultacje 2016 --> Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Przewiń do góry