Przedterminowe wybory wójta Gminy Cisek

zarządził Prezes Rady Ministrów

12 stycznia 2006 roku wygasł mandat Wójta Gminy Cisek - Alojzego Parysa. Od tego czasu Gmina Cisek nie ma organu wykonawczego. Stosownie do zapisów ustawy o samorządzie gminnym Prezes Rady Ministrów powołuje osobę pełniącą obowiązki wójta gminy do czasu wyboru nowego wójta. Natomiast na podstawie zapisów ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządza wybory przedterminowe.

W związku z powyższym Prezes Rady Ministrów zarządził przedterminowe wybory wójta Gminy Cisek. Data wyborów ustalona zostala na dzień 23 kwietnia 2006 roku (niedziela).

Zobacz: Przedterminowe wybory wójta Gminy Cisek w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Cisek w województwie opolskim (Dz. U. Nr 44 poz. 314).

Wszelkie informacje dotyczące wyborów przedterminowych będą zamieszczane w dziale WYBORY.

Przewiń do góry