XV posiedzenie Rady Gminy Cisek

odbyło się 25 kwietnia 2016 roku w sali Urzędu Gminy Cisek.

rg_cisek.jpeg
25 kwietnia 2016 roku odbyła się XV sesja Rady Gminy Cisek. Na początku wysłuchano informacji Kierownika ARiMR Oddział w Polskiej Cerekwi. Wywiązała sie dyskusja nad tą informacją. Potem Kierowniczka GOPS Cisek przedstawiła radnym ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie oraz sprawozdanie z działalności ośrodka za 2015 rok. Po krótkiej dyskusji nad sprawami pomocy społecznej głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie za 2015 rok. Wójt przedstawił też sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Po krótkiej przerwie Przewodnicząca Rady przdłożyła Radzie informację z działań podejmowanych w okresie między posiedzeniami rady. Później poszczególne komisje stałe Rady przedstawiły swoje sprawozdania z działalności za okres od lutego do kwietnia 2016 roku. Następnie radni przyjęli dwie uchwały: o zmianach w bydżecie gminy na 2016 rok oraz o zmianie prognozy finasowej. 

Następnie Rada wysłuchała zapytań radnych, informacji sołtysów oraz odpowiedzi na interpelacje. Po wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XV sesji.

Uchwały przyjęte przez Radę publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce PRAWO --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku.

Całość obrad Rady Gminy była transmitowana przez Internet. Nagrane trzy części XV posiedzenia można obejrzeć na stronie Archiwalne sesje Rady Gminy Cisek.

Przewiń do góry