Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku

Zadanie obejmuje m.in.: rozwijanie sportu wśród ludności gminy, podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży, tworzenie oferty spędzania wolnego czasu na terenie gminy Cisek w 2006 roku.

Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Cisek na 2006 rok.

W szczególności zadanie obejmuje :

  • rozwijanie sportu wśród ludności gminy oraz zamiłowania do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy.
  • podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży drogą systematycznej pracy szkoleniowo- wychowawczej, szczególnie na wsiach w klubach sportowych,
  • działania na rzecz wzrostu zadań z zakresu kultury fizycznej,
  • tworzenie oferty spędzania wolnego czasu.

W Biuletynie Informacji Publicznej - w Dziale OGŁOSZENIA - zakładce Konkursy - zamieszczono pełny tekst ogłoszenia konkursowego.

Przewiń do góry