Portal programu rządowego Rodzina 500+

Opolski Urząd Wojewódzki uruchomił stronę internetową Programu "Rodzina 500+"

Opolski Urząd Wojewódzki uruchomił stronę internetową Programu "Rodzina 500+" gdzie zamieszczono podstawowe informacje o świadczeniu wychowawczym, jakie otrzymają rodzice oraz opiekunowie prawni i faktyczni. Tu też podano kontakty do jednostek realizujących ustawę, koordynatorów wojewódzkich oraz gminnych i inne informacje dla obywateli o programie.
Uruchomiono także infolinię (77) 45 24 500, czynną od poniedziałku do piatku w godzinach 8:00 - 16:00, za pośrednictwem której pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego będą udzielali osobom zainteresowanym informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
rodzina500plus.png

Na terenie Gminy Cisek sprawy Programu "Rodzina 500+" prowadzi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku, mający swoją siedzibę przy ul. Planetorza 52,
telefon 77 487 11 18, e-mail: gops@cisek.pl.

Dostępna jest też elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP,
gdzie po otwarciu katalogu spraw należy wpisać CISEK i wybrać GOPS.

Przewiń do góry