Budżet Gminy Cisek na 2006 rok uchwalony

Rada Gminy na XXXVIII sesji jednogłośnie przyjęła budżet gminy Cisek na 2006 rok.

Na XXXVIII sesji, która odbyła się 28 grudnia 2005r. Rada Gminy Cisek przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVIII/174/2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cisek na 2006 rok.

Uchwała przewiduje, że w 2006 roku :

  • dochody gminy wyniosą 9.814.014 zł,
  • wydatki gminy osiągną kwotę 10.778.255 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 964.241 zł gmina planuje sfinansować z zaciągniętego kredytu.

Pełny tekst uchwały budżetowej wraz z 8 załącznikami zawierającymi szczegóły dotyczące planowanych dochodów i wydatków gminy na 2006 rok a także planowane do wykonania inwestycje zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale FINANSE i MIENIE - zakładka Budżet Gminy.

Przewiń do góry