Rozstrzygnięto konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych

informacja.jpeg
Rozstrzygnięto dwa konkursy ofert ogłoszone przez Wójta Gminy na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty,
  • usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2016 roku”.


Wójt Gminy Cisek w dniu 2 lutego 2016 roku wydał stosowne Zarządzenia informujące o rozstrzygnięciu przedmiotowych konkursów i udzieleniu wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych w 2016 roku.

Przewiń do góry