Zwolnienia lekarskie KRUS oraz Portal dla Rolników

Papierowa i elektroniczna forma zaświadczeń oraz dedykowany portal dla ubezpieczonych w KRUS

Zwolnienia lekarskie dla ubezpieczonych w KRUS od 1 stycznia 2016 r.

krus.jpeg
Kasa informuje, że od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.
Powyższa ustawa, jako zasadę wprowadza elektroniczną formę zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Niemniej przewiduje również papierową formę zaświadczeń lekarskich. 

Do dnia 31 grudnia 2017 r. dla ubezpieczonych w KRUS zaświadczenia mogą być wystawiane przez lekarza:
• w formie papierowej  na formularzu ZUS – ZLA (tak jak dotychczas), albo
• wypełnione i wydrukowane z systemu teleinformatycznego, lub 
• wydrukowane z systemu teleinformatycznego, a następnie wypełnione ręcznie.
Wobec powyższego w przypadku zachorowania w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. ubezpieczony (rolnik, domownik) powinien zwrócić się do lekarza o wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie papierowej, które następnie winien przekazać do Kasy w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego. 

Od 1 stycznia 2018 r. dla ubezpieczonego w KRUS rolnika zaświadczenie lekarskie będzie wystawione już tylko w formie elektronicznej. W takim przypadku ubezpieczony nie będzie musiał składać wniosku o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego, bowiem elektroniczne zaświadczenie lekarskie wpłynie do KRUS. 

Portal dla Rolników "eKRUS”

logo_eKRUS.png
eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.
System eKRUS umożliwia dostęp do danych o przebiegu ubezpieczenia w KRUS gromadzonych na indywidualnych kontach ubezpieczonych.

Po zalogowaniu do systemu użytkownik może między innymi sprawdzić:
• jakie dane przetwarza KRUS,
• okresy ubezpieczenia płatnika składek i członków rodziny,
• obowiązującą wysokość składek i saldo na koncie.
Posiadanie konta w KRUS nie skutkuje żadnymi kosztami a dzięki niemu można na bieżąco potwierdzać istotne dla przebiegu ubezpieczenia sprawy.

Ubezpieczeni w KRUS, którzy chcą uzyskać dostęp do Portalu dla Rolników – eKRUS powinni złożyć wniosek o utworzenie konta.
Wniosek o założenie konta można złożyć:
• elektronicznie, bez konieczności wizyty w KRUS, poprzez Profil Zaufany ePUAP, na stronie epuap.gov.pl należy wyszukać usługę KRUS,
• tradycyjnie w najbliższej jednostce terenowej KRUS, w tym celu należy pobrać formularz rejestracyjny udostępniony na stronie ekrus.gov.pl, wypełnić go, wydrukować i podpisać lub wypełnić na miejscu w KRUS.

Niezależnie od wybranego trybu założenia konta, na podany we wniosku adres email użytkownik otrzyma swój login i hasło jednorazowe, o którego zmianę zostanie poproszony przy pierwszym logowaniu.
Więcej informacji na stronie www.ekrus.gov.pl

Jan Krzesiński
Dyrektor OR KRUS w Opolu

Przewiń do góry