Komunikat Wójta Gminy

w sprawie dotacji na usuwanie azbestu

uwaga_azbest.jpeg
Gmina Cisek planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. 

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu materiału i pokrycia dachu). Możliwość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

Planowany termin usuwania azbestu przez wykonawcę to miesiąc sierpień, wrzesień bieżącego roku. 

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania utylizacji azbestu.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 7 marca 2016 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Cisek

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 29 lub pod numerem tel. 77/4871-159 wew. 50.

PDFInformacja o wyrobach _AZBEST_wzor_formularza.pdf (21,48KB)
PDFOcena.stanu.i.mozliwosci.bezpiecznego.uzytkowania.wyrobow.zawierajacych.azbest.pdf (30,76KB)
PDFOświadczenie.pdf (17,75KB)
PDFOświadczenie - zgłoszenie prac budowlanych.pdf (14,98KB)
PDFOświadczenie Pomoc de Minimis.pdf (26,22KB)
PDFWniosek Azbest 2016 - dla osób fizycznych.pdf (24,74KB)

Wójt Gminy Cisek
Alojzy Parys

Przewiń do góry