Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Realizację tych zadań w 2006 roku na terenie gminy prowadzić będą dwa podmioty.

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku.
Do Komisji Konkursowej wpłynęły dwie oferty o przyznanie dotacji wspierającej z budżetu gminy na działalność
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu :

  • oferta nr 1 - Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Cisek,
  • oferta nr 2 - Gminne Zrzeszenie Lududowych Klubów Sportowych w Cisku.

Po szczegółowej analizie przedłożonych ofert Komisja Konkursowa wniosła do Wójta Gminy o przyznanie dotacji wspierającej dla obydwu ofert.

Wynik konkursu ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej - Dział OGŁOSZENIA - Konkursy.

Przewiń do góry