Złożenie wniosku i wydanie paszportu - tylko w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu

Nowe zasady składania wniosków paszportowych i odbioru paszportów.

paszport.gifTylko do sierpnia będzie można załatwiać sprawy związane z przyjęciem wniosku i wydaniem paszportu w Urzędzie Gminy Cisek.

Od dnia 28 sierpnia 2006 roku załatwianie spraw paszportowych odbywać się będzie w Oddziale Paszportowym Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady (WE) Nr 2252/04 z dnia 13 grudnia 2004r. procedura przyjęcia wniosku i wydawania paszportów z mikroprocesorem zawierającym dane biometryczne odbywać się będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu i systemu informatycznego, spełniającego standardy i wymogi dotyczące zabezpieczeń oraz danych biometrycznych w paszportach wydawanych przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej.

Przy wydawaniu paszportów biometrycznych konieczne będzie osobiste złożenie wniosku paszportowego, gdzie pobrane zostaną od osoby składającej wniosek stosowne dane. Dokument paszportowy odebrać będzie mogła tylko osoba, dla której zostanie on wystawiony.

Przewiń do góry