Rada uchwaliła budżet Gminy Cisek na 2016 rok

17 grudnia 2015 roku odbyła się XII sesja Rady Gminy Cisek. Głównym tematem było uchwalenie budżetu Gminy Cisek na 2016 r.

rg_cisek.jpeg
17 grudnia 2015 roku odbyła się XII sesja Rady Gminy Cisek, której głównym tematem było uchwalenie budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.
W pierwszej części obrad Rada Gminy wysłuchała sprawozdania Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz informacji i komunikatów Przewodniczącej Rady Gminy. Potem przystąpiono do procedury związanej z uchwaleniem budżetu Gminy Cisek na rok 2016. Przewodnicząca Rady przedstawiła uchwały RIO Opole w opiniujące pozytywnie projekt przyszłorocznego budżetu gminy. Rada wysłuchała opinii Komisji na temat projektu budżetu a dyskusji na ten temat nie podjęła. Potem przystąpiono do uchwalenia budżetu na 2016 roku, który radni przyjęli 13 głosami przy jednym wstrzymującym się. Tym samym stosunkiem głosów Rada przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową.

Następnie przyjęto ostatnią w tym roku uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok oraz uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową gminy. Rada przyjęła również uchwałę dotyczącą określenia wzorów formularzy podatkowych, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Uchwalono też zmiany statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz przyjęto kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek oświatowych gminy Cisek.

Później Rada wysłuchała zapytań radnych na które odpowiadał Wójt Gminy. Po wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XII sesji i zaprosiła wszystkich na uroczystą część sesji w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku.

Uchwały przyjęte przez Radę Gminy publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce PRAWO --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku.

Całość obrad Rady Gminy była transmitowana przez Internet. Nagrane XII posiedzenie można obejrzeć na stronie Archiwalne sesje Rady Gminy Cisek.

Przewiń do góry