Stan oświaty, realizacja budżetu gminy za I półrocze oraz przyjęcie uchwał podatkowych - to główne tematy XI sesji Rady

która odbyła się w poniedziałek 23 listopada 2015 roku w sali Urzędu Gminy.

rg_cisek.jpeg
23 listopada 2015 roku odbyła się XI sesja Rady Gminy Cisek, której głównym tematem był stan oświaty, realizacja budżetu gminy za I półrocze oraz przyjęcie uchwał podatkowych. W pierwszej części obrad Rada Gminy wysłuchała informacji dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Cisek za poprzedni rok szkolny. Wypowiedzi dyrektorów oraz odpowiedzi na pytania radnych i sołtysów można obejrzeć w I części obrad XI sesji Rady Gminy zamieszczonych w zakładce Archiwalne sesje Rady Gminy Cisek

Po zakończeniu "tematu oświaty" radni wysłuchali sprawozdania Wójta z działalności międzysesyjnej oraz informacji i komunikatów Przewodniczącej Rady Gminy. Potem poszczególni Przewodniczący przystąpili do przedstawienia informacji z działalności Komisji Rady. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę RIO Opole w sprawie przebiegu wykonania budżetu gminy Cisek za I półrocze 2015 roku. Rada wysłuchała opinii Komisji na temat budżetu a dyskusji na ten temat nie podjęła. Potem przyjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok oraz uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową gminy. Rada przyjęła również jednogłośnie uchwałę w prawie stawek podatku od nieruchomosci oraz stawek podatku od środków transportowych. Uchwalono też Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 oraz Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.

Później Rada wysłuchała zapytań radnych, informacji sołtysów oraz odpowiedzi na interpelacje. Po wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XI sesji.

Uchwały przyjęte przez Radę publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce PRAWO --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku.

Całość obrad Rady Gminy była transmitowana przez Internet. Nagrane dwie części XI posiedzenia można obejrzeć na stronie Archiwalne sesje Rady Gminy Cisek.

Przewiń do góry