Niskooprocentowane pożyczki WFOŚiGW w Opolu

na zakup materiałów i surowców

logo_wfos.pngWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska realizując misję, przyczynia się do działań na rzecz ochrony środowiska i tym samym wspiera rozwój regionalny poprzez m.in. finansowanie przedsiębiorców działających na terenie naszego województwa w ramach udzielanych im pożyczek inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. 

Udzielane przez Fundusz niskooprocentowane pożyczki stanowią również pożyczki obrotowe na bieżącą działalność przedsiębiorstwa związaną z wydatkami inwestycyjnymi. Przedmiotem finansowania może być m. in. zakup materiałów i surowców przez Wykonawców realizujących zadania na potrzeby Gmin i Miast, finansowane z udziałem pożyczek ze środków własnych Funduszu (budowa kanalizacji, modernizacja oczyszczalni ścieków, obiekty gospodarki odpadami, termomodernizacja obiektów, modernizacje systemów grzewczych, itp.). 

Wykonawco każda Twoja inwestycja służy gminie, miastu i ochronie środowiska. Skorzystaj z niskooprocentowanych pożyczek na zakup materiałów i surowców udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opoluhttp://www.wfosigw.opole.pl/pozyczki-dla-przedsiebiorcow-msp

 

Przewiń do góry