Informacja o przystąpieniu do Uproszczonych Planów

Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu

las.jpeg
Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w związku z opracowywaniem Uproszonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu, od dnia 22 października 2015r. przystępuje do prac terenowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Gminy: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś i Kędzierzyn-Koźle.

Opracowanie przygotowywane jest na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu. Opracowaniem objęte zostaną wszystkie grunty należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, ujęte w powszechnej ewidencji gruntów jako użytki Ls.

W związku z tym uprzejmie prosimy o poinformowanie sołtysów sołectw na terenie gminy Cisek oraz wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń tak, aby informacja o prowadzonych pracach dotarła do właścicieli lasów. Prosimy również o zamieszczenie informacji o prowadzonych pracach na stronie internetowej gminy.

Uprzejmie informujemy, że inwentaryzacyjne prace terenowe będą prowadzone w miesiącu październiku. Po zakończeniu prac projekty planów zostaną wyłożone na okres 60 dni do publicznej wiadomości. W tym okresie właściciele lasów będą mieli możliwość zgłaszania swoich uwag do projektów planów.

Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy wzór formularza, na którym będzie możliwość zgłaszania uwag.
Osobą odpowiedzialną i upoważnioną do kontaktu w związku z prowadzonymi pracami jest pan Robert Nowakowski.
Kontakt telefoniczny: 602 116 984.

Przewiń do góry