Dzisiaj jest wtorek, 06 czerwca 2023
Imieniny: Laury, Laurentego, Nory

Herb Cisek
  • Change language
Dla słabowidzących
Tłumacz dla osób głuchych
Ikona Facebooka Facebook Gminy Cisek

Rolniku - masz obowiązek zgłoszenia prowadzenia działalności

w zakresie produkcji, przetwarzania i przechowywania pasz do żywienia zwierząt oraz utrzymywania zwierząt gospodarkich w celu umieszczania ich na rynku

Od dnia 1 stycznia 2006 roku będą obowiązywać przepisy Rozporządzenia ( WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz.
Zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu lub dystrybucji środków żywienia zwierząt zobowiązane są do dnia 1 stycznia 2006 roku powiadomić właściwego terytorialnie dla miejsca prowadzenia działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze prowadzenia tej działalności w roku przyszłym i latach następnych, według wzoru : 

Powyższy obowiązek powiadamiania obejmuje również rolników indywidualnych jako producentów zbóż, które wykorzystywane są w żywieniu zwierząt.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych ( Dz. U. Nr 69 poz. 625 z późn. zm.) należy zgłosić właściwemu terytorialnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii prowadzenie działalności w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących od tych zwierząt, według wzoru :

Prosi się rolników gminy Cisek o dokonanie stosownych zgłoszeń według wyżej załączonych wzorów do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie–Koźlu, ul. Piastowska 15, tel/fax : 482-15-61,
e-mail : piw.kedzierzyn@wiw.opole.pl

  • Data publikacji: 16-12-2005 09:33
  • Liczba odsłon strony: 336
Powrót do poprzedniej strony »