Informacja Wójta Gminy o uzyskanym dofinansowaniu

na realizację zadania unieszkodliwiania azbestu z tereny Gminy Cisek

uwaga_azbest.jpeg
Gmina Cisek w 2015 r. uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.:"Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek – VI nabór". Termin zakończenia realizacji zadania: 28.09.2015 r. Usunięto 19 Mg płyt eternitowych z 11 nieruchomości. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 12.496,79 zł.
Kwota dofinansowania wyniosła 10.373,58 zł, z czego:
- ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej w Warszawie: 6.102,11 zł,
- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: 4.271,47 zł.

Przewiń do góry