Stan dróg wojewódzkich i powiatowych był tematem głównym X posiedzenia Rady

które miało miejsce w poniedziałek, 28 września 2015 roku Urzędzie Gminy

rg_cisek.jpeg
28 września 2015 roku odbyła się X sesja Rady Gminy Cisek, której głównym tematem był stan dróg wojewódzkich i powiatowych przebiegających przez Gminę Cisek. Prelegentami tego zagadnienia byli Pani Kierownik Głubczyckiego Oddziału Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Pan Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu.
Ich wypowiedzi oraz odpowiedzi na pytania radnych i sołtysów można posłuchać w I części obrad X sesji Rady Gminy zamieszczonych w zakładce Archiwalne sesje Rady Gminy Cisek
Po zakończeniu "tematu dróg" radni wysłuchali sprawozdania Wójta z działalności międzysesyjnej oraz informacji Przewodniczącej Rady Gminy. Potem przyjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok oraz uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową gminy. Następnie wybrano ławników gminy, przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia "EURO-COUNTRY" oraz uchwałę w sprawie kredytu. Rada wysłuchała zapytania radnych oraz informacji sołtysów. Po wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady zamknęła obrady X sesji.

Uchwały przyjęte przez Radę publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce PRAWO --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku.

Całość obrad Rady Gminy była transmitowana przez Internet. Nagrane trzy części X posiedzenia można obejrzeć na stronie Archiwalne sesje Rady Gminy Cisek.

Przewiń do góry