Rada Gminy przyznała honorowe wyróżnienia

 “Za zasługi dla Gminy Cisek”

Zaproszeni goście Radni i goście29 grudnia 2004r. na XXV sesji Rady Gminy Cisek radni przyjęli jednogłośnie dwie uchwały w sprawie nadania honorowego wyróżnienia
“Za zasługi dla Gminy Cisek”.

Wyróżnienia otrzymali :

 1. Zespół Wokalno-Instrumentalny “BIEDRONKI” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Roszowickim Lesie.

  Dyplom
  Wniosek o przyznanie wyróżnienia złożył
  Przewodniczący Rady Gminy Cisek – Paweł Ryborz.

  W uzasadnieniu wniosku czytamy :
  “Zespół “Biedronki” działa już przy PSP w Roszowickim Lesie od 15 lat. Zespół ten pod kierownictwem pani Marii Jolanty Michalczyk przez cały czas swojej działalności nieodpłatnie obsługuje uroczystości i imprezy kulturalne na terenie gminy Cisek. Brał udział w wielu konkursach i festiwalach, na których zdobywał czołowe miejsca, promując w ten sposób naszą gminę. W działalność zespołu mocno zaangażowali się uczniowie tamtejszej szkoły oraz ich rodzice, którzy dobrowolnie, spontanicznie i bezpłatnie włączyli się w funkcjonowanie “Biedronek”.Przyznanie wnioskowanego wyróżnienia będzie uhonorowaniem pracy całego zespołu, jego kierowniczki rodziców i sponsorów.”

  Medal pamiatkowy Gminy Cisek
 2. Walter Oleks – Prezes Ludowego Klubu Sportowego “VICTORIA” Cisek, radny, działacz społeczny z Ciska.

  Dyplom
  Wniosek o przyznanie wyróżnienia złożyła Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rodziny i Spraw Socjalnych.

  W uzasadnieniu wniosku czytamy :
  “Od 1968r. Radny Walter Oleks udziela się społecznie w pracach na rzecz kultury fizycznej, organizacjach samorządowych i sportowych, pełniąc w nich społecznie następujące funkcje:
  1. w latach 1968-1972 przewodniczący LZS Cisek,
  2. w latach 1979-1984 przewodniczący LZS “Victoria” Cisek,
  3. od 1984 do nadal prezes LKS “ Victoria” Cisek.
  Dzięki jego inicjatywie jako inicjatywie jako przewodniczącego a następnie prezesa LKS “Victoria” Cisek od 1980 r trwa ciągła rozbudowa obiektu sportowego w Cisku między innymi renowacja płyty boiska, rozbudowa pawilonu szatniowego, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia boisk. Wszystkie prace zostały wykonane czynami społecznymi przy znacznym udziale środków własnych i sponsorów.
  4. od roku 1970 do chwili obecnej działa w Gminnym Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych gdzie przez kilka lat pełnił funkcję przewodniczącego.
  5. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej Cisek,
  6. od roku 1995 członek Zarządu a następnie Prezydium Opolskiego Związku Piłki Nożnej (OZPN),
  7. w latach 1976-1980, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w Cisku, współinicjator budowy zastępczej sali gimnastycznej co przerodziło się w dobudowę całego skrzydła, gdzie urządzono 8 sal lekcyjnych i małą salkę gimnastyczną,
  8. w latach 2000-2004 jako członek Rady Parafialnej prowadził roboty budowlane przy kościele parafialnym w Cisku,
  9. od 6 lat członek Rady Sołeckiej w Cisku,
  10. drugą kadencję pełni funkcję radnego Rady Gminy Cisek, od 2002 roku przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

  Za pracę zawodową i działalność społeczną otrzymał następujące odznaczenia:
  -
  Złoty Krzyż Zasługi – 30.08.1990r,
  -
  Zasłużonemu Opolszczyźnie – 24.09.1979r,
  -
  Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej- 24.10.1997r,
  - Z
  łoty Medal za wybitne zasługi dla piłkarstwa Śląska Opolskiego – 25.01.1999r,
  -
  Złota Odznaka Honorowa PZPN- 12.11.2002r,
  -
  Złota Odznaka Honorowa LZS- 21.02.2002r,
  -
  Brązowa Odznaka “ Zasłużony dla Pożarnictwa – 1987r.”

Wyróżnienie odbiera Maria Michalczyk Wyróżnienie odbiera Walter OleksOkolicznościowe dyplomy i medale pamiątkowe gminy Cisek wręczali wyróżnionym Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy, na części uroczystej XXV sesji Rady Gminy Cisek w obecności licznie zgromadzonego aktywu działaczy społecznych, radnych, sołtysów, strażaków, dyrektorów placówek oświatowych gminy, proboszczów parafii gminy oraz Starosty Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego i radnych powiatu.

 

Przewiń do góry