Niska emisja i woda zdominowały IX sesję Rady

24 sierpnia 2015 roku odbyła się IX sesja Rady Gminy Cisek

rg_cisek.jpeg
24 sierpnia 2015 roku odbyła się IX sesja Rady Gminy Cisek, której głównym tematem było przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz uchwalenie nowej stawki ceny za wodę. 13 radnych obecnych na posiedzeniu wysłuchało w pierwszej kolejności przestawicieli Firmy ATMOTERM, którzy przedstawili projekt Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Po wysłuchaniu prelekcji i krótkiej dyskusji na temat Planu radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji a także wysłuchali sprawozdania Wójta z działalności międzysesyjnej. Później swą informację przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy a po niej poszczególni Przewodniczący Komisji stałych zapoznali radnych z informacją o działalności komisji.

Potem radni przyjęli siedem uchwał, których treść publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce PRAWO --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku.

Po zapytaniach i oświadczeniach radnych, informacji sołtysów oraz odpowiedziach na interpelacje Przewodnicząca zamknęła obrady Rady Gminy Cisek.

Całość obrad Rady Gminy była transmitowana przez Internet. Nagrane trzy części IX posiedzenia można obejrzeć na stronie Archiwalne sesje Rady Gminy Cisek.

Przewiń do góry