Spotkania nad nową Strategią Rozwoju Gmin

Zapraszamy na cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gmin

Drodzy mieszkańcy 
gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki,
Polska Cerekiew, Reńska Wieś,

LGD Euro-Country zaczęło prace nad nową Strategią Rozwoju na lata 2014- 2020. Zapraszamy na cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami poszczególnych gmin. Zapraszamy wszystkie osoby które chcą mieć wpływ na rozwój swojej gminy.
Spotkania będą poświęcone w szczególności: analizie mocnych i słabych stron obszaru, szansom i zagrożeniom obszaru, opracowaniu celów nowej LSR, planowanym projektom do realizacji oraz informacjom o PROW 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w spotkaniach, włączenia się w prace nad nową Strategią i zgłaszania swoich uwag i pomysłów. To m.in. od Państwa, mieszkańców gmin Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś zależy na co i jak zostanie przeznaczonych maksymalnie 5 mln zł w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Euro-Country.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 4875 422 lub w biurze LGD Euro-Country ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów.

Harmonogram spotkań:

• 03.09.2015r. (czwartek) godz.17:30, Cisek, Sala Urzędu Gminy, ul. Władysława Planetorza 52,
• 04.09.2015r. godz. 17:30,Bierawa, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Kościelna 2,
• 14.09.2015r. godz. 17:30, Reńska Wieś, Gminny Ośrodek Kultury , ul. Reński Koniec 2,
• 15.09.2015r. godz. 17:30, Pawłowiczki, Sala Urzędu Gminy, Plac Jedności Narodu 1,
• 17.09.2015r. godz.17:30, Polska Cerekiew, Centrum Kultury, ul. Kozielska 3.

Serdecznie zapraszamy!EuroCountry.png

Przewiń do góry