Załóż konto ePUAP i potwierdź wniosek o nadanie profilu zaufanego

Możesz załatwiać sprawy urzędowe za pomocą komputera bez wychodzenia z domu

ePUAP2_logo.png
Wszystkie zainteresowane osoby mogą bezpośrednio założyć konto na platformie ePUAP a potem potwierdzić swój wniosek o nadanie profilu zaufanego w Urzędzie Gminy Cisek, gdzie mieści się Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych.
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Każda osoba, wykorzystując profil zaufany, może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
Będąc w posiadaniu profilu zaufanego petent może załatwiać sprawy urzędowe za pomocą komputera bez wychodzenia z domu.

Zobacz jak działa ePUAP: https://www.youtube.com/watch?v=gqQZrGAGhhA

Zachęcamy do zakładania kont na platformie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta 
i potwierdzania wniosków o nadanie profilu zaufanego. Musisz tylko odwiedzić Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP w Urzędzie Gminy Cisek.

Kontakt z Punktem Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie: Sekretarz Gminy pok. nr 20, tel. 77 4871140.

Przewiń do góry