Wójt Gminy informuje

że na tablicy ogłoszeń  w  budynku Urzędu Gminy w Cisku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

licytacja.jpeg
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń  w  budynku Urzędu Gminy w Cisku  ul. Planetorza 52   wywieszono:

a) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako dz.nr 764/3  o pow. 0,0977 ha  położoną w obrębie Roszowice przy ul. Płonia 39,

b) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym obejmującej część działki oznaczonej nr 20  położoną w obrębie Błażejowice przy ul. Wiejskiej 123.

Przewiń do góry