Konkurs przyznawania Certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej

Konkurs na „Najlepszy produkt turystyczny Województwa Opolskiego 2015 - CERTYFIKAT OROT”

Już po raz siódmy rusza Konkurs na „Najlepszy produkt turystyczny Województwa Opolskiego 2015 - CERTYFIKAT OROT”. Jego celem jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, przyjaznych dla turystów i zarazem nowatorskich produktów turystycznych Opolszczyzny oraz ich popularyzację. Jako organizator wydarzenia pragniemy serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w tegorocznej edycji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą aplikacji internetowej: https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/?id=OPOLSKIE

Tam też w zakładce POMOC znajdują się niezbędne informacje jak należy korzystać z aplikacji i poprawnie zgłaszać produkty.

Termin nadsyłania mija 24.08.2015 r. !

Konkurs jest integralną częścią ogólnopolskiej akcji przyznawania Certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej. W pierwszej kolejności na szczeblu regionalnym wybrane zostaną Najlepsze Produkty Turystyczne Województwa Opolskiego w roku 2015. Wśród laureatów Kapituła wybierze trzy produkty, które zgłoszone zostaną do dalszego, krajowego etapu, na którym konkurować będą ze sobą produkty turystyczne ze wszystkich województw. Nasz Region odniósł już trzykrotny sukces na tym poziomie, a nagrodzeni Certyfikatem zostali: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna „Kolot” za „Zwierciadło przeszłości”, cykliczna impreza promocyjna – „Dni  Twierdzy Nysa” oraz „Jurapark” w Krasiejowie. Ponadto ostatni z laureatów, „Park Nauki i Rozrywki” z Krasiejowa, otrzymał w ubiegłym roku nagrodę główną: Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny.

Dodatkowo jeden spośród trzech, wybranych na poziomie regionalnym podmiotów wytypowany zostanie do konkursu internetowego, w którym internauci na portalach Onet, wp oraz Interia będą mogli wybrać najlepszy ich zdaniem produkt turystyczny z obszaru całej Polski. Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej są szczególną rekomendacją i gwarancją dla turysty z Polski jak i zza granicy.

Etap regionalny Konkursu ma dodatkowo za zadanie wspierać wszelkie inicjatywy regionalne i lokalne, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności ofert turystycznych naszego Regionu.

Zadanie to pokrywa się z celami działalności Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, dlatego też podjęliśmy się przeprowadzenia oraz organizacji projektu w województwie opolskim.

Etap ten wyróżni laureatów w pięciu kategoriach, zgodnych z definicją produktu turystycznego:

a)Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.

b)Pakiet usług turystycznych - Impreza turystyczna – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.

c)Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy.

d)Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.

e)Obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

W załączeniu Regulamin Konkursu oraz plakat informacyjny:

PDFRegulamin Konkursu-etap regionalny-CERTYFIKAT OROT 2015.pdf (782,07KB)

Plakat_Certyfikat_OROT_2015.jpeg

Zapraszamy też na stronę dedykowaną Konkursowi na etapie ogólnopolskim: www.polskapodajdalej.pl

Bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie!  

Przewiń do góry