Finał największej inwestycji drogowej w gminie Cisek

Ponad 11 mln zł kosztowały nowe drogi dojazdowe do mostu w Cisku. Z kasy powiatu wydano 1 mln 700 tys. zł, reszta to dofinasowanie UE

Ponad 11 mln zł kosztowały nowe drogi dojazdowe do mostu w Cisku. Z kasy powiatu wydano prawie 1 mln 700 tys. zł, reszta to dofinasowanie unijne. Inwestycja została oficjalnie oddana do użytku w dniu 3 lipca 2015 roku.

Po powodzi w 2010 roku zarząd powiatu szukał pieniędzy na odbudowę zniszczonych dróg i mostu w Cisku. W końcu udało się sięgnąć po środki w ramach usuwania szkód wyrządzonych przez żywioł. Zadanie realizowano w dwóch etapach, pierwszy za 5 mln 500 tys. zł, drugi za 5 mln 799 tys. zł.

Na odcinku 5 km przebudowano całą jezdnię znacząco wzmacniając jej konstrukcję. Zakres projektu objął m.in. frezowanie nawierzchni, rozebranie podbudowy i lokalne poszerzenia, stabilizację gruntu cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i zasadniczej z betonu asfaltowego oraz wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonów asfaltowych. Ponadto pobocza zostały utwardzone kruszywem i destruktem, istniejące rowy zostały odmulone i wyprofilowane, a uszkodzone przepusty naprawione.

 

Zadanie znacząco poprawiło stan powiatowej sieci dróg na terenie gminy. Droga pomiędzy Roszowicami, a Biadaczowem - przysiółkiem wsi Landzmierz - stanowi oś komunikacyjną gminy Cisek. Każdy, kto choć raz odwiedził te okolice musiał z niej skorzystać. Prowadzi ona nie tylko do miejsc obsługi administracyjnej i usługowej mieszańców gminy, ale także stanowi dojazd do przeprawy mostowej na rzece Odrze w kierunku Bierawy. Dzięki realizacji tego projektu most na Odrze może być w pełni wykorzystany.

Droga Cisek1.jpeg


W sumie powiat, który został poszkodowany podczas powodzi zdobył 30 mln zł. Po przetargu okazało się bowiem, że budowa nowej przeprawy na Odrze pochłonie 20 mln zł, resztę czyli 10 mln zł wpisano w projekt, dzięki czemu zbudowano nowe nawierzchnie, od Biadaczowa do miejscowości Cisek i od miejscowości Cisek do Roszowic. Pieniądze pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Opolskiego. 

Otwarcie uświetnił występ Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, działającej w Cisku od 2006 roku.

Wykorzystano tekst i jedno zdjęcie z www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Przewiń do góry