Spotkanie konsultacyjne projektu

Koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras i ścieżek rowerowych, biegowych, szlaków kajakowych i jazdy konnej

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkania konsultacyjne projektu Koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras i ścieżek rowerowych, biegowych, szlaków kajakowych i jazdy konnej w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim, podczas którego wykonawca koncepcji przedstawi propozycję przebiegu zintegrowanej sieci dróg, tras, szlaków i ścieżek subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Koncepcja będzie podstawą do budowania i rozbudowy przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty działające w sektorze turystycznym na terenie subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego dróg, tras, szlaków i ścieżek: rowerowych, biegowych, kajakowych i konnych.

Koncepcja będzie także obejmowała przede wszystkim odcinki umożliwiające w sposób bezpieczny i jak najszybszy dotarcie do miejsc pracy, nauki, edukacji, inwestycji, w tym komunikujące centra gmin oraz powiatów skupionych w ramach subregionu, a następnie trasy przeznaczone do uprawiania turystyki (ponadlokalne umożliwiające podróże na dłuższych odcinkach) oraz przeznaczone do rekreacji i sportu.

W ramach konsultacji społecznych odbędą się dwa spotkania:

  • 7 lipca 2015 roku o godzinie 16:00 w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, sala Rady Miejskiej, I piętro
  • 8 lipca 2015 roku o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, sala 229, I piętro


Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi przez wykonawcę mapami, które dostępne są pod poniższym linkiem:
https://arup.sharefile.com/d-s4d7744e0c2641fb9

Wykonanie koncepcji jest częścią projektu pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Poprzez subregion kędzierzyńsko-kozielski należy rozumieć teren obejmujący swoim zasięgiem następujące gminy położone w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim: gmina Bierawa, gmina Cisek, gmina Kędzierzyn-Koźle, gmina Pawłowiczki, gmina Polska Cerekiew, gmina Reńska Wieś oraz następujące gminy położone w powiecie strzeleckim: gmina Jemielnica, gmina Leśnica, gmina Strzelce Opolskie, gmina Ujazd i gmina Zawadzkie.

eu.png

 

Przewiń do góry