Odsłonięto pamiątkową tablicę w Cisku

W 94 rocznicę urodzin Władysława Planetorza odsłonięto pamiatkową tablicę w Cisku.

W 94 rocznicę urodzin Władyslawa Planetorza - wybitnego działacza harcerskiego z Ciska - odsłonięta została na rodzinnym budynku Planetorzów pamiątkowa tablica.

Władysław Planetorz - urodzony 14 grudnia 1910r., syn Józefa, w czasie plebiscytu rozlepiał polskie afisze i ulotki, w okresie III powstania był jednym z najmłodszych jego łączników. Po ukończeniu w 1925 roku szkoły powszechnej podjął naukę w gimnazjum w Lublińcu. Tu wstąpił do harcerstwa. Po utworzeniu w Bytomiu polskiego gimnazjum stał się jego uczniem i jednym z pierwszych sześciu absolwentów. Odznaczał sie dużymi zdolnościami organizacyjnymi, koleżeństwem i wiernością wobec idei. Studiował na uniwersytecie w Królewcu a później we Wrocławiu. Jako podharcmistrz na terenie Rzeszy zakładał drużyny harcerskie, aktywizował ruch zuchowy i organizował kolonie. Po wybuchu wojny działał w tajnej organizacji w rejonie Bytomia i Strzelec Opolskich. Wstąpił do Szarych Szeregów. W kwietniu 1941 roku został aresztowany pod zarzutem zdrady narodu niemieckiego. Przeszedł przez obóz w Oświęcimiu, Mauthausen i Gusen. Po procesie w 1943 roku skazany na 3,5 roku ciężkiego więzienia osadzony zostaje we Wrocławiu. Potem przeniesiony do Brzegu a następnie do twierdzy kłodzkiej. Tam 16 lutego 1944r. umiera.

Rodzina Planetorzów Grupa uczestników odsłonięcia


W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięli udział członkowie Towarzystwa Promocji i Rozwoju wsi Cisek, kadra kierownicza Publicznego Gimnazjum im. Władysława Planetorza w Cisku, harcerze Hufca ZHP im. Władysława Planetorza z Kędzierzyna-Koźla, Wójt Gminy Cisek oraz przedstawiciele Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. 


Odsłonięcie tablicy Odsłonięcie tablicy Tablica pamiątkowa Pamiatkowe zdjecie uczestników odsłoniecia tablicy 

 

 

 

 


Odsłonięcia tablicy dokonał brat Władysława - Julian Planetorz w obecnosci przybyłej na tę uroczystość rodziny Planetorzów.

Tablicę ufundowało Towarzystwo Promocji i Rozwoju wsi Cisek.

Przewiń do góry