System Zbiórki Opakowań PSOR

W ramach Systemu na terenie całej Polski zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych

psor.png
System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje w Polsce od 2004 roku. Jego właścicielem i koordynatorem jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). W ramach Systemu na terenie całej Polski zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie. System działa zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Zbiórka opakowań prowadzona jest w całej Polsce przez cały rok. Dzięki Systemowi, użytkownicy m.in. środków ochrony roślin bez ponoszenia kosztów mogą wypełnić swój prawny obowiązek, wystarczy aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym kupili produkty. Punkty sprzedaży otrzymują worki do zbierania opakowań, zasady zbiórki oraz materiały edukacyjne, a operator Systemu, firma Remondis, zapewnia odbiór opakowań. Koszty związane z funkcjonowaniem Systemu ponoszą producenci i importerzy środków ochrony roślin.

Działania PSOR mają na celu dotarcie z informacją do wszystkich użytkowników i wyrobienie prawidłowych nawyków postępowania z odpadami opakowaniowymi po wykorzystanych środkach ochrony roślin.

Przekazujemy materiały informacyjne w formie elektronicznej:

PDFpismo System PSOR.pdf (295,33KB)

ulotka1psor.png
ulotka2psor.png

Plakat_psor.png

Poniżej znajdują się linki do materiałów filmowych o Systemie PSOR (możliwość wykorzystywania, za podaniem praw autorskich: System Zbiórki Opakowań PSOR):


Dodatkowe informacje na temat Systemu PSOR oraz obowiązki wynikające z przepisów dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dostępne są na stronie www.systempsor.pl.
Kontakt e-mail: .

Przewiń do góry