Strategia Rozwoju Subregionu i Programu ZIT

została przyjęta przez przedstawicieli gmin i powiatów tworzących Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny

strategia_subregionu.png
W miniony piątek przedstawiciele gmin i powiatów tworzących Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny przyjęli jednogłośnie:

Strategię Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020

oraz

Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na lata 2014-2020 (ZIT).

Tym samym zakończyły się trwające blisko rok prace nad przygotowaniem dokumentów. W tym czasie zorganizowano 13 lokalnych wizyt studyjnych, w których uczestniczyło 117 osób, 4 warsztaty moderowane, konsultacje indywidualne, badania ankietowe, w których uczestniczyło ponad 1000 mieszkańców, a także konsultacje społeczne na terenie każdej z gmin subregionu, w których udział wzięło 220 osób. Wszystkie te działania miały na celu opracowanie dokumentów, które będą diagnozowały stan obecny oraz wskazywały oczekiwane i priorytetowe kierunki rozwoju - wspólne dla partnerów porozumienia.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Strategii i Programu ZIT na stronie Subregionu:
http://www.subregionkk.pl/index.php/aktualnosci/175-strategia-subregionu-kedzierzynsko-kozielskiego-i-program-zit-przyjete-jednoglosnie

Przewiń do góry