Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Cisek

Informuje się mieszkańców, iż w dniach od 11.05.2015 r. do 31.05.2015 r. przeprowadzana będzie inwentaryzacja azbestu (eternitu)

uwaga_azbest.jpeg
OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Cisek informuje, iż w dniach od 11.05.2015 r. do 31.05.2015 r. na terenie Gminy Cisek przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10. 

Podczas inwentaryzacji pracownicy firmy Eko-precyzja sporządzać będą ankietę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Istnieje możliwość podania informacji na temat lokalizacji wyrobów azbestowych poprzez formularz na stronie internetowej: www.eko-precyzja.eu/azbest 

Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Cisek lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail:

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek. Osoby, które nie będą ujęte w spisie, mogą zostać pozbawione szansy na uzyskanie ww. dofinansowania. 

Zadanie współfinansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Konkursu Azbest 2015!

Przewiń do góry