Rusza drugi etap budowy wałów Odry

Rozpoczynają się prace związane z budową lewostronnego obwałowania rz. Odry w gminie Cisek.

Rozpoczynają się prace związane z budową lewostronnego obwałowania rz. Odry w gminie Cisek.
Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem stosownych decyzji.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu wystąpił do gminy z wnioskiem o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji budowy wałów na lewym brzegu Odry od kilometra 77+000 do 86+000, czyli od ujścia potoku Cisek do Odry do przysiółka Głogowiec w Roszowickim Lesie.

Szczegóły dotyczące wniosku dostępn są w Biuletynie Informacji Publiczne w zakładce Ogłoszenia

Przypomnijmy :

Budowa obwałowań dla Gminy Cisek rozpoczeła sie w ubiegłym roku realizacją w ramach I etapu budowy wałów od Koźla do Landzmierza. Teoretycznie ten odcinek jest już wykonany, choć w tej chwili trwają tam jeszcze prace przy budowie śluzy na potoku Golka na przedmieściach Koźla. Nie wykonano też odcinka wałów przez t.zw. Starą Odrę (dziura ok 400 mb). Prawdopodobnie tędy ma przejść obwodnica.

Na wykonanie czeka teraz II odcinek wałów o czym wspomniano juz wyżej. Natomiast nie wiadomo jeszcze kiedy nastąpi realizacja III etapu budowy obwałowań od przysiółka Głogowiec do wsi Miejsce Odrzańskie, graniczącej bezpośrednio z Powiatem Raciborskim w Województwem Śląskim, gdzie budowa obwałowań ma się już ku końcowi.

Przewiń do góry