Młodzi aktywni na rynku pracy - projekt aktywizacji zawodowej

Projekt adresowany jest do 60 osób pozostających bez zatrudnienia w tym 24 kobiet i 36 mężczyzn

logo_efs_kapital_ludzki.jpeg

IZBA GOSPODARCZA „ŚLĄSK” 
WRAZ Z INDEKS CONSULTING SP. Z O.O 
ORAZ DIWA PERSONALSERVICE SP. Z O. O. AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY
OD 01.01.2015 ROZPOCZĘŁA REALIZACJĘ PROJEKTU

pt. “Młodzi aktywni na rynku pracy”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 “Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Działania zaplanowane w projekcie adresowane są do 60 osób pozostających bez zatrudnienia w tym 24 kobiet i 36 mężczyzn, spełniających łącznie poniższe kryteria dostępu:
•    wiek 15-30 lat,
•    pozostające bez zatrudnienia: - osoba niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej (osoba nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym agencyjnej, umowy - zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych), zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna,
•    zamieszkujących na terenie gmin: Baborów, Biała, Chrząstowice, Cisek, Dąbrowa, Dobrodzień, Dobrzeń, Wielki, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gorzów Śląski, Izbicko, Jemielnica, Kamiennik, Kietrz, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Lasowice Wielkie, Leśnica, Lubrza, Lubsza, Łambinowice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Olszanka, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Pawłowiczki, Prószków, Prudnik, Radłów, Reńska Wieś, Rudniki, Skarbimierz, Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Tułowice, Turawa, Ujazd.

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:
•    poradnictwo zawodowe, 
•    poradnictwo psychologiczne,
•    szkolenia zawodowe:
- doradca finansowy z kursem kasjera walutowo- złotowego,
- pracownik kancelaryjny- kadry i płace
- spawacz TIG i MAG,
- operator pił mechanicznych,
- grafik komputerowy.
•    staże w zawodzie zgodnym z kierunkiem ukończonego szkolenia.

TERMIN NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU: od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA: 
IZBA GOSPODARCZA „ŚLĄSK” 
lub pod numerem telefonu: 77 453 84 84,
e-mail:

Przewiń do góry