Rozstrzygnięto konkursy na realizację publicznych zadań gminy

Wójt udzielił wsparcia finansowego czterem oferentom.

Herb Gminy Cisek.jpeg
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Cisek w 2015 roku zostały rozstrzygnięte. Oferty składano były do dwóch konkursów obejmujących zadania:

- z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych,
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.

Do pierwszego konkursu zgłoszono jedną ofertę a do drugiego trzy.

Po wnikliwej analizie przedłożonych ofert Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego w wysokości 90.000 zł dla "CARITAS" Diecezji Opolskiej na realizację zadania publicznego gminy w 2015 roku z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych.

W drugim konkursie Wójt Gminy udzielił wsparcia finansowego w wysokości:

na realizację zadania publicznego w 2015 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu..

Ogłoszenia w sprawie rozstrzygnięcia zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA -->Konkursy.

Przewiń do góry