Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi

PPIS dokonał obszarowej oceny jakości wody na terenie Gminy Cisek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

PIS_K-K.jpegPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonał obszarowej oceny jakości wody na terenie Gminy Cisek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie kontroli sanitarnych oraz sprawozdań z badań wody pobranej przez inspekcję sanitarną i przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej, nie stwierdzono występowania stałych lub utrzymujących się przekroczeń żadnego z badanych paramentrów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu stwierdza, że w 2014 roku 100% mieszkańców gminy Cisek korzystających z wody dostarczonej ze wskazanego wodociągu spożywało wodę dobrej jakości ocenioną jako przydatna do spożycia przez ludzi.

 
PDFOcena obszarowa jakości wody na terenie Gminy Cisek za 2014 rok.pdf (80,49KB)

Przewiń do góry