Komunikat Wójta Gminy w sprawie dotacji na usuwanie azbestu

Gmina planuje wystąpić do WFOŚiGW w Opolu z wnioskiem o dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Cisek
w sprawie dotacji na usuwanie azbestu

uwaga_azbest.jpeg
Gmina Cisek planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu materiału i pokrycia dachu). Możliwość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

Planowany termin usuwania azbestu przez wykonawcę to wrzesień, październik bieżącego roku.
W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania utylizacji azbestu.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 2 marca 2015 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Cisek.

W załączeniu podano niezbędne dokumenty:


Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 29 lub pod numerem tel. 77/4871-159 wew. 50.

Wójt Gminy Cisek
Alojzy Parys

Przewiń do góry