Związek Międzygminny "Czysty Region", komunikaty, harmonogramy, regulaminy

ADRESU SIEDZIBY ZWIĄZKU, TELEFONY, KOMUNIKATY, REGULAMINY, HARMNOGRAMY WYWOZU ODPADÓW

Związek Międzygminny "Czysty Region" Kędzierzyn-Kożle, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle
tel.: 77 446 11 90, fax: 77 445 93 11,
e-mail:
 Internet: www.czystyregion.pl.

Obsługa klienta odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej
(mail: biuro@czystyregion.pl lub poprzez profil zaufany ePUAP),
telefonicznej (tel. 77 446 11 97 lub 77 446 11 93) oraz korespondencji tradycyjnej.
Na korytarzach biura rozmieszczone zostały specjalne pojemniki, do których można wrzucać deklaracje i pisma.

 

WAŻNE INFORMACJE:

Pobierz: 

Co zrobić np. ze stłuczoną porcelaną, styropianem czy starymi zabawkami? - pomoże Ci Specjalna wyszukiwarka "Czystego Regionu"

Uprzejmie informujemy, iż od 01 stycznia 2023 r. druki-formularze dostępne są na stronie internetowej Związku  w zakładce deklaracje/druki do pobrania.

Wywóz odpadów komunalnych prowadzi firma: Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach.


czysty_region_1920x1080.jpeg

Przeczytaj Informację edukacyjną dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań
sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci):
 
Czyste powietrze
Żyjesz między nami - nie pal odpadami

Przewiń do góry